מנגנון המאפשר למרצים להודיע מראש על היעדרות מתוכננת ומבצעת שליחה אוטומטית של הודעות לתלמידי השיעור אודות ביטול המפגש.
בכניסה לפורטל המרצה יש ללחוץ בתפריט על לחצן בקשות וערעורים > בקשות סגל

תמונה של מסך "מידע למרצה"

ברשימת הבקשות יופיע פורום הודעה על היעדרות מתוכננת

תמונה של מסך "בקשות סגל"

יש להזין תאריכים וסיבת ההיעדרות. הזנת שעות היא אופציונאלית וללחוץ על “הצג מפגשים”

תמונה של מסך "היעדרות מתוכננת"

לאחר לחיצה על “שמור” בתחתית המסך ייפתח חלון ובו ניתן לכתוב הערות ולצרף אישור מתאים. ניתן לצרף קובץ אחד בלבד. להגשת הבקשה יש ללחוץ על לחצן “שלח”.
ניתן לצרף אישור בשלב מאוחר יותר, כל עוד לא חלף התאריך האחרון להגשתו . הסבר לצירוף אישור בשלב מאוחר בהמשך המסמך

תמונה של מסך ההערות

הבקשה תופיע במסך בקשות סגל בסטטוס “טרם טופל”. לאחר אישור הבקשה ע”י תחום הוראה סטטוס הבקשה ישתנה ל”התקבל”.

תמונה של מסך "בקשות סגל"

יש לשים לב!
במידה והוגדרו תאריכים חופפים עם תקופות היעדרות קודמות שהוגדרו ע”י המרצה, יופיע על כך חיווי:

חלון הודעה קופץ

צירוף מסמך לאחר הגשת הבקשה:

יש להיכנס לבקשה דרך מסך בקשות סגל וללחוץ על  “צרף אישור”. ניתן לצרף קובץ אחד בלבד

תמונה של מסך "היעדרות מתוכננת"

לאחר שמירת הבקשה תישלח הודעה לתלמידי השיעור אודות ביטול המפגש  בדוא”ל ובSMS.
תחום הוראה יתעדכן דרך המערכת.

עודכן בתאריך: נובמבר 3, 2019  

נובמבר 3, 2019   84   keren    אנשי מנהל