יש להיכנס למידע למרצה > עמוד ראשי > השיעורים שלי >

מסך "מידע למרצה"

ברשימת השיעורים יש ללחוץ על מתג “קליטת ציונים”

מסך "השיעורים שלי"

ניתן להקליד ציונים למטלה אחת או שתי מטלות יחד.
יש לבחור את המטלה וללחוץ על כפתור “הקלד ציונים”.
יוצגו רק מועדי בחינה שכבר התקיימו.

ניתן גם להקליד ציון סופי לקורס.

מסך "קליטת ציונים"

ניתן להקליד ציון או לבחור ציון מיוחד מתוך הרשימה

תמונה של רשימת הסטודנטים

במידה ויש ריבוי נבחנים, ישנה אפשרות לחפש סטודנט לפי מספר תעודת הזהות ע”י לחיצה על ctrl +F

מסך "קליטת ציונים"

לאחר הקלדת הציונים יש ללחוץ על “שמור ושלח לאישור”, הנתונים יועברו לגורם מאשר.

יש ללחוץ על "שמור ושלח לאישור" מצד שמאל למעלה

יתקבל חיווי על הצלחת הפעולה

חלון הודעה "הנתונים נשמרו בהצלחה"

עד לאישורם, הציונים יסומנו בצבע אפור.
לאחר אישור הציונים התצוגה תהיה לצפייה בלבד. ניתן להדפיס, לשמור ולייצא לקובץ אקסל את רשימת הסטודנטים והציונים.

רשימת הסטודנטים במסך "קליטת ציונים"

עודכן בתאריך: נובמבר 3, 2019  

נובמבר 3, 2019   72   keren    אנשי סגל