כחלק מתהליך סגירת התואר במכללה, הנך נדרש לאשר סגירת חובות מול מחלקות המכללה השונות – “טופס טיולים”.

אתחול התהליך מתבצע על ידך דרך מידע אישי לסטודנט, ומועבר באופן אוטומטי למחלקות המכללה השונות, עד לסגירתו.
לאחר אישור כלל המחלקות, יסתיים הטיפול בבקשתך, ואישור זכאות לתואר יישלח אלייך בתוך שלושה שבועות מיום סגירת הטיפול של התחנה האחרונה בתהליך.

באפשרותך לעקוב אחר התקדמות אישור הטופס ע”י המחלקות השונות דרך מידע אישי לסטודנט.

אתחול טופס טיולים:

מידע אישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > טופס טיולים

מסך "מידע לסטודנט"

מסך 1:
יש ללחוץ על לחצן “טופס טיולים”

מסך "טופס טיולים"

מסך 2:
לשונית עדכון פרטים – במסך זה יש לוודא שהפרטים האישיים המוזנים נכונים או לתקנם במידת הצורך.
בתחתית המסך יש להצהיר על נכונות הפרטים ולאשר.
יש לשים לב! לאחר אישור מסך זה, לא יתאפשרו שינויים בפרטים האישיים אשר יופיעו באישור הזכאות לתואר ובדיפלומה.

מסך "עדכון פרטים"

מסך 3:
יש ללחוץ על לחצן “אתחל טופס טיולים”
במסך זה מופיע קישור לטופס “בקשה להנפקת אישור סיום חובות”, עליך להוריד את הטופס > לחתום עליו > ולשלוח אותו, סרוק, בדוא”ל לרכזת הסטודנטים במסלול אותו אתה לומד.

רק לאחר שליחת הטופס למנהל הסטודנטים, טופס הטיולים יעבור לטיפול היחידות הנדרשות לבדיקת אישור סיום חובותיך

מסך "טופס טיולים"

הודעה על אתחול טופס הטיולים, ועל כל מחלקה שאושרה תתקבל במידע אישי ובדואר אקלטרוני.
מעקב אחר טופס טיולים:
בכניסה למידע אישי > אפשרויות נוספות > טופס טיולים > מסך אתחול טופס טיולים
לאחר אתחול התהליך, מופיעות במסך זה התחנות השונות בטופס הטיולים, באפשרותך לצפות ולעקוב אחר התקדמות התהליך.

מסך "טופס טיולים - משימות לביצוע"

במידה וישנו חוב שעליך להסדיר מול מחלקה מסוימת, תופיע על כך הערה ותישלח אליך הודעה במידע אישי ובדואר אלקטרוני. לאחר הסדרת החוב המחלקה תאושר.

תמונת - הודעה במייל

בסיום התהליך תישלח אליך הודעה המעדכנת כי כל המחלקות חתמו על הטופס.
אישור סיום חובות יישלח אלייך בדואר.

הודעה במייל של סיום התהליך

עודכן בתאריך: נובמבר 3, 2019  

נובמבר 3, 2019   98   keren    סטודנטים