יש להגיש בקשות למימוש התאמות מיוחדות הדורשות תיאום מראש עם מדור בחינות הבאות:

כיתה נפרדת / מיעוט משתתפים / הקראה בעברית/ הגדלת שאלון / שכתוב / תוספת זמן 50% / שולחן /הקלדה למחשב נייח/ מחשב נייד (אין צורך להגיש בקשות בקורסי אנגלית לפטור).

הנחיות להגשת בקשה למימוש התאמות:

מידע אישי > לוח בחינות:

מסך "מידע לסטודנט"

בעמודת שם המטלה תופיע צלמית “בקשה למימוש התאמות”. יש ללחוץ על הצלמית באמצעות העכבר:

מסך "תצוגת בחינות"

ייפתח מסך מימוש זכאות להתאמות.

יש לסמן את ההתאמות שמעוניינים לממש וללחוץ על לחצן “אישור” בתחתית המסך.

(יופיעו רק ההתאמות המיוחדות הדורשות תיאום מראש עם מדור בחינות)

מסך "מימוש זכאות להתאמות"

ניתן לצפות בבקשות שהוגשו בצלמית “צפייה בהתאמות שנבחרו” שתופיע לאחר הגשת הבקשה למימוש התאמות:

מסך לשונית "בחינות ומטלות עתידיות"

שימו לב:

  • לכל בחינה ולכל מועד יש להגיש בקשה בנפרד.
  • התאמה מיוחדת שלא תסומן לא תטופל. הקפידו לסמן את כל ההתאמות להן אתם זקוקים בבחינה.

עודכן בתאריך: נובמבר 3, 2019  

נובמבר 3, 2019   79   keren    סטודנטים