ניתן לשלוח הדפסה מכל מקום, ולאחר מכן להדפיס את המסמך במדפסת במכללה.
יש להכנס לפורטל ההדפסה האישי

מסך Login (תמונה)

 

ב – File to Print יש לגרור את הקובץ הרצוי אל עבר הציור המופיע במרכז המסך.
ניתן גם לצרף קובץ על ידי לחיצה על הציור במרכז.

מסך File to print (תמונה)
מיד לאחר העלאה יש ללחות על Print כפי שמצויין בתמונה.
מסך File to print (תמונה)

 

בסיום התהליך תתקבל הודעה על המסך.

מסך File to print (תמונה)
בלחיצה על Waiting Jobs ניתן לראות שהקובץ ממתין להדפסה.
כעת ניתן להדפיס את הקובץ במכללה.
מסך Waiting jobs (תמונה)

עודכן בתאריך: אפריל 16, 2019  

אפריל 16, 2019   181   keren    אנשי סגל, סטודנטים