יש לשלוח את ההדפסה למדפסת
מסך ההדפסה ב WORD יש לבחור במדפסת GPPSCLOUD

בחלון שנפתח יש להזין את הקוד האישי וללחוץ על OK
חלון שליחה להדפסה (תמונה)
יש לגשת למדפסת וללחוץ על o.k
מסך LOGIN במדפסת (תמונה)
יש להזין את הקוד האישי וללחוץ o.k
הזנת קוד במדפסת (תמונה)
יש ללחוץ על Print Jobs
תפריט המדפסת (תמונה)
תתקבל הודעה על הדפסת המסמך
הדפסת המסמך (תמונה)

עודכן בתאריך: אפריל 16, 2019  

אפריל 16, 2019   123   keren    אנשי סגל, סטודנטים