נושאים: אבטחת מידע

הרשת האלחוטית בבית – WiFi

גישה לרשת האלחוטית בבית צריכה להיות מוגנת בסיסמא והצפנה, רצוי להשתמש בנתב המאפשר ניהול מורחב והפרדה בין משתמשים שהם אורחים למשתמשי הבית.

גישה של גורם זר לרשת האלחוטית הביתית לא רק תאפשר לו לגלוש באינטרנט, אותו גורם יוכל בקלות להיכנס לספריות ששיתפתם ברשת הביתית כגון תמונות, סרטים או מוזיקה. הנזק במקרה כזה יכול להיות אובדן של כל המידע או גניבתו וחשיפתו באינטרנט.

עודכן בתאריך: אפריל 4, 2020  

אפריל 4, 2020   60   peled    אנשי מנהל, אנשי סגל, סטודנטים